• صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

 • صفحه اصلی

  Naka cats

مجموعه پرورش گربه Naka cats

مجموعه ما به صورت تخصصی پرورش گربه های بریتیش را در سال 1398 شروع کرد ، ما تلاش می کنیم با استفاده از اطلاعات به روز و مقاله های معتبر دنیا و با رعایت قوانین فدراسیون جهانی گربه  ( WCF )  کیفیت گربه های بریتیش و اسکاتیش رو در سطح استاندارد های جهانی حفظ کنیم ، اصالت مولد ها ، تغذیه مناسب ، مکمل های عالی و رعایت اصول حرفه ای پرورش ضامن سلامتی جسمی و روانی توله هایی هست که به خانواده های جدید سپرده شدند.

مجموعه پرورش گربه Naka cats

مجموعه ما به صورت تخصصی پرورش گربه های بریتیش را در سال 1398 شروع کرد ، ما تلاش می کنیم با استفاده از اطلاعات به روز و مقاله های معتبر دنیا و با رعایت قوانین فدراسیون جهانی گربه  ( WCF )  کیفیت گربه های بریتیش و اسکاتیش رو در سطح استاندارد های جهانی حفظ کنیم ، اصالت مولد ها ، تغذیه مناسب ، مکمل های عالی و رعایت اصول حرفه ای پرورش ضامن سلامتی جسمی و روانی توله هایی هست که به خانواده های جدید سپرده شدند.